Friggeboden.net

Regler för friggebod

Trots att du inte behöver något bygglov om du vill slänga upp en friggebod i trädgården finns det en del regler du bör känna till, dels för att reglerna definierar vilken sorts byggnation som räknas som friggebod och dels för att de visar dig var du får och inte får sätta upp din byggnad. Nu ska vi därför visa dig vad för regler som gäller för friggebodar.

Friggebod – definition

  • En friggebod är en byggnad som får vara högst 15 kvm stor.
  • Avståndet mellan mark och taknock får inte överstiga 3 meter, du kan alltså inte bygga en liten skyskrapa på din tomt. Om marken precis vid friggeboden är kuperad och/eller mycket ojämn är det markens medelnivå som du ska utgå ifrån.
  • För att byggnaden ska klassas som friggebod måste den vara ett komplement till ditt vanliga hus. På marken måste det alltså finnas ett bostadshus och det måste handla om en- eller tvåbostadshus, varken mer eller mindre.
  • Friggeboden ska vara fristående och får således inte byggas samman med din vanliga bostad. Om du skulle bygga ihop din friggebod med din bostad klassas den inte längre som friggebod utan räknas då som tillbyggnad. En tillbyggnad på 15 kvm kräver oftast inte heller något bygglov men då måste du först göra en anmälan hos byggnadsnämnden i din kommun och sedan invänta ett besked från dem innan du kan börja bygga.

Viktiga regler för friggebodar

  • Du får uppföra flera friggebodar på din mark men de får tillsammans inte överstiga en area på 15 kvm.
  • Du får inte placera din friggebod närmare grannarnas tomtgräns än 4,5 m utan deras skriftliga medgivande. Muntligt medgivande är förvisso också bindande men är svårt att bevisa vid en tvist. Om du inte får ett medgivande kan du alltid ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden, fast det är såklart inte helt säkert att du får slå upp en friggebod ändå.
  • Din friggebod bör ha en lämplig färg och form, men exakt vad det innebär är svårt att säga. Om du matchar den någotsånär med din bostad och den omgivande miljön lär det emellertid inte bli fel.
  • Om du bor i en så kallad ”värdefull miljö” är det möjligt att du måste söka bygglov. Om du bor i en sådan miljö eller inte känner du förmodligen redan till.
  • Du behöver inte ta hänsyn till några planbestämmelser när du uppför dina byggnad.
  • Enligt miljöbalken måste byggnader (även friggebodar) som uppförs på ett mindre avstånd än 100 meter från ett hav, en sjö eller ett vattendrag normalt ha en strandskyddsdispens. Om du vill fixa en sådan ska du först kontakta byggnadsnämnden.

Läs gärna mer om regler för friggebodar på boverkets hemsida. Om du vill veta vad som gäller för Attefallshus så ska du läsa vidare i vår artikel om Attefallshus.